Deratizace – hubení hlodavců, potkanů, krys, myší a dalších.

 

 • hubení potkanů,
 • hubení krys,
 • hubení myší domácích,
 • hubení hrabošů
 • hubení hryzců

Díky speciálnímu oprávnění pro nakládání s toxickými látkami můžeme disponovat s antikoagulanty nejvyšší možné koncentrace. Toto nemohou koupit nejen běžní uživatelé, ale dokonce ani mnohé jiné deratizační firmy, které tímto oprávněním nedisponují.

Dále pracujeme i v zemědělských, hospodářských provozech a restauracích a potravinářských provozech. Na toto je rovněž potřeba speciální oprávnění.

Ceny deratizace máme příznivé, záleží však na rozsahu, prostředcích, typu nástrah. Podstatné je zvolit efektivní profesionální zásah a zvolit dobrou strategii na míru. Hlodavci jsou velice chytří, ale my jsme chytřejší. Individuální program ochrany vaší nemovitosti.

Deratizaci provádíme po celé České republice.

  Sklepy|Půdy|Domy|Farmy|Byty|Hotely|Restaurace|Zahrady|SVJ|Školy|Haly

 

Zatočíme s hlodavci a veškerou havětí všude.

5 důvodů proč Dezimex:

 • Úspěšnost zásahu a možná trvalá ochrana
 • Jezdíme v neoznačených vozech, sousedi se nic nedozví.
 • Používáme vědecky testované metody a látky s vysokou účinností. Vyšší než jiné firmy
 • Hubení hlodavců provedeme rychle a účinně.
 • Vyjdeme vstříc individuálním požadavkům každého klienta.

Po úhynu hlodavců je také možné provést dezinfekci či odstranit zápachy ozónem.

   Můžeme garantovat velice příznivé ceny a citlivý a individuální přístup. Diskrétnost

   Tradiční metodou hubení je umístění nástrahy do deratizační staničky, případně nastražení pastí.

   Ale existují také nové metody..

   Co je deratizace a co pod tento pojem nespadá?

   • Slovo je odvozeno z latinského „de“ – odčinit a „rattus“ – krysa. Ne vždy se ale jedná přímo o krysy. V tomto pojmu zahrnujeme i likvidaci potkanů a ostatních hlodavců.
   • Pod slovo deratizace nespadá hubení hmyzu. Lidé si to často spojují, protože se tím mnohdy zabývají firmy, které provádí deratizace, tedy hubení hlodavců. Hubení hmyzu se ale správně nazývá dezinsekce, kterou rovněž nabízíme.

    Zajistíme profesionální deratizaci za dobré ceny, používáme prostředky, které ani nemůžete zakoupit. Vystavíme potřebné dokumenty a budeme vaše domovy či provozovny nadále aktivně chránit. Neváhejte se na nás obrátit. Cenu deratizace potkanů a myší vám sdělíme po získání bližších informací. Ceník deratizace z tohoto důvodu nemáme.

    Obvykle likvidujeme také, ale správně se označuje jiným pojmem :

   • deratizace blech
   • deratizace švábů
   • deratizace brouků
   • deratizace holubů

   Vyjíždíme po celé republice, častými regiony je deratizace Cheb, deratizace Most, deratizace Ústí nad Labem, deratizace Karlovy Vary, deratizace Morava, Liberec, Plzeň, Teplice, Hradec Králové, Jihlava a další lokality. Obvyklá je deratizace sklepa nebo deratizace půdy. Deratizace rodinný dům nebo deratizace bytovka. Škůdce najdete všude.

    

    

   Deratizační strategie je plánovaný a systematický přístup k řešení deratizace hlodavců (potkany, krysami a myšmi) v daném prostoru. Cílem deratizace bytu, domu, nebo jiného prostoru je minimalizovat nebo eliminovat populaci hlodavců a snížit negativní dopady, které mohou mít na lidské zdraví, potravinovou bezpečnost a infrastrukturu. Níže jsou uvedeny některé základní deratizační strategie:

   1. Identifikace a hodnocení: Prvním krokem je provést důkladnou identifikaci a hodnocení místa, kde je problém s hlodavci. To zahrnuje zjištění druhů hlodavců (bude se jednat o likvidaci potkanů, nebo jiného druhu), jejich početnost, oblasti, které infikují, a možné zdroje potravy a úkryty.
   2. Prevence: Klíčovou součástí deratizační strategie je prevence. To zahrnuje odstranění potravinových zdrojů, které mohou přitahovat hlodavce, uzavření průchodů a škvír, kterými by se mohli dostat do budov, a udržování čistoty a hygieny.
   3. Mechanická kontrola: Zahrnuje použití různých fyzických zařízení, jako jsou pasti na živé nebo mrtvé hlodavce, aby bylo možné omezit jejich početnost. Pasti by měly být umístěny na strategických místech, kde jsou hlodavci často spatřováni.
   4. Chemická kontrola: Pokud je to nezbytné, mohou být použity chemické látky jako nástrahy nebo speciální přípravky k omezení populace hlodavců. Tyto látky by měly být používány pouze zkušenými odborníky a v souladu s příslušnými právními předpisy a bezpečnostními opatřeními.
   5. Monitorování a kontrola: Po provedení deratizačních opatření je důležité pravidelně monitorovat situaci a provádět kontrolní opatření, abyste zajistili, že problém s hlodavci je udržován pod kontrolou. Viz. náš program trvalé kontroly.
   6. Osvěta a vzdělávání: Informovanost veřejnosti o správných postupech prevence a deratizace je klíčová pro úspěšné snížení početnosti hlodavců. Osvěta a vzdělávání majitelů nemovitostí a veřejnosti o rizicích spojených s hlodavci a správných metodách prevence mohou hrát významnou roli v boji proti této problematice.

   Je důležité, aby deratizační strategie byla prováděna odpovědně a s ohledem na bezpečnost lidí, domácích zvířat a životního prostředí. Proto je vždy nejlepší kontaktovat odbornou deratizační firmu, která má potřebné znalosti, dovednosti a schopnosti provést deratizaci efektivně a bezpečně.

   8 + 11 =

   Fakturační adresa:

   Creanet s.r.o - plátce DPH
   IČ: 28373715
   DIČ: CZ 28373715

   Petrohradská 216/3
   101 00  Praha 10

   +420 731 652 192

   dezimex@seznam.cz