Ochrana osobních údajů

Creanet S.R.O., C Spisová zn. C 136988 ze dne 7.4.2008 registrovaná u městského soudu v Praze Ič:28373715, adresa Petrohradská 3, Praha 10, 101 00 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje. Osobní údaje správce zpracovává pouze po nezbytnou dobu zpracování.

Správce zpracovává následující osobní údaje:
  a.  jméno a příjmení
  b.  adresa
  c.  emailová adresa
  d.  telefonní číslo

Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
  a.  požadovat od správce informaci o zpracování Vašich osobních údajů
  b.  požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných správcem
  c.  požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné)
  d.  požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů
  e.  vznést námitku proti zpracování osobních údajů správcem
  f.  požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) správci
  g.  podat stížnost dozorovému orgánu.

Správce osobních údajů můžete kontaktovat na poštovní adrese Creanet s.r.o. emailem: berny@creanet.cz, nebo telefonicky +420 731652192.