Hubení, likvidace blech

Provádíme likvidaci blech. Na našem území žije přes 60 druhů blech. V mnoha lokalitách si blechy vyvinuly rezistenci a není je vůbec jednoduché zlikvidovat. Je třeba použít osvědčené postupy a nejkvalitnější chemické přípravky. Blecha se velice rychle množí. Obvykle se k vám dostane ze psů či koček, dále začne napadat i člověka. Při větším zamoření nejste sami schopni blechy likvidovat. Přípravky dostupné veřejnosti jako např. Biokill mají velice malé dávky účinných látek a ztácíte drahocenný čas, během kterého se blechy množí. Přípravek Biolit némá žádné dlouhodobé účinky a reálně s ním blechy v zamořeném prostoru nemůžete vyhubit.

Neváhejte se na nás obrátit. S hubením blech máme dlouholeté zkušenosti. Po konzultaci se domluvíme na vhodném postupu pro vaše potřeby.

Nonstop linka: 731 652 192

Lidé občas zaměňují pojmy a tuto službu nesprávně nazývají deratizace blech. Správně je to ale v případě hmyzu dezinsekce, tedy dezinsekce blech.

Vývoj blech

se děje proměnou dokonalou. Samička se po páření musí živit krví, protože jinak není schopna získat bílkoviny pro vytvoření vajíček. Krátce po páření klade bílá vajíčka o velikosti 0,6-0,7 milimetru. Klade je v několika po sobě jdoucích snůškách. Důvodem několika snůšek je jejich uložení na bezpečné místo, celkový počet nakladených vajíček může být až pět set. Doba vývoje vajíček je druhově a teplotně závislá a pohybuje se mezi pěti až šestnácti dny, pak se líhnou chlupaté, červovité, beznohé larvy se zřetelnou hlavou, krátkými tykadly a silnými kusadly a kousacím ústním ústrojím. Larvy se neživí krví, ale organickými zbytky (např. zaschlá krev, výkaly dospělců). Larvální vývoj prochází třemi stadii a trvá od šesti do dvanácti dní, tato doba je druhově a teplotně závislá. Poslední stadium si vytvoří kokon a zakuklí se v něm. Kukla blechy je nekousavá a během několika málo dní (zpravidla kolem deseti) se z ní vyklube dospělý jedinec. Doba stadia kukly je druhově závislá.

Více Info o blechách:

Blechy lidské, psí a kočičí mají obecně podobný životní cyklus, ale existují některé rozdíly ve svých preferencích hostitelů a délce jednotlivých fází. Zde je přehled rozdílů:

1. Hostitelé: Blechy lidské (Pulex irritans) jsou specializovány na lidi a jsou schopny se usadit na lidské kůži. Blechy psí (Ctenocephalides canis) a blechy kočičí (Ctenocephalides felis) jsou specializovány na psy a kočky a žijí převážně v jejich srsti.

2. Vajíčko: Vajíčka všech tří druhů blech jsou podobná a jsou kladena na srsti hostitele. Vajíčka blechy lidské jsou však schopna klíčit až po kontaktu s lidskou kůží, což je specifický adaptivní mechanismus tohoto druhu.

3. Larva: Larvy všech tří druhů blech se vyvíjejí podobným způsobem. Hledají organický materiál (např. zbytky srsti, kůže), ve kterém se živí a rychle rostou. Larvy blechy lidské mají tendenci se vyvíjet v prostředí blízko hostitele, zatímco larvy blechy psí a kočičí mohou najít úkryt v okolí hnízda svého hostitele.

4. Kukla: Kukly všech tří druhů blech jsou podobné a vyvíjejí se v kokonech, které chrání a poskytují jim optimální prostředí pro růst. Doba trvání tohoto stádia se může lišit, ale obecně je podobná.

5. Dospělec: Dospělí jedinci blech lidské, psí a kočičí mají podobnou strukturu těla. Rozdíl je v jejich preferencích hostitelů. Blechy lidské se specializují na lidi, blechy psí na psy a blechy kočičí na kočky. Dospělé blechy jsou schopny skákat na hostitele, kde se živí jeho krví.

Je důležité si uvědomit, že tyto rozdíly jsou obecné charakteristiky a jednotlivé druhy blech se mohou mírně lišit. V případě potíží s blechami je vždy doporučeno konzultovat s odborníkem na deratizaci nebo veterinárním lékařem, kteří poskytnou správnou diagnózu a doporučení pro řešení konkrétní situace.

Životní cyklus blechy domácí se skládá ze čtyř fází: vajíčko, larva, kukla a dospělec. Představme si jednotlivé fáze:

1. Vajíčko: Po kladení vajíčka samice blechy je umístěno na hostiteli (často na srsti zvířete). Vajíčka jsou velmi malá a těžko viditelná pouhým okem. Vajíčka se obvykle vylíhne do 2-14 dní, v závislosti na podmínkách prostředí.

2. Larva: Po vylíhnutí se larva vyvíjí v temných a vlhkých prostředích, jako je například koberce, podlahy nebo zvířecí pelíšky. Larvy se živí organickým materiálem, jako jsou zbytky srsti, kůže a exkrementy blech. Larva prochází několika svlékáními, aby rostla, a tento proces může trvat až několik týdnů.

3. Kukla: Larva se zakuklí v ochranném kokonu, který produkuje ze svého těla. V tomto stádiu je blecha na první pohled neaktivní. Kukla se vyvíjí uvnitř kokonu po dobu 1-2 týdnů a poté se přemění na dospělého jedince.

4. Dospělec: Po vylíhnutí z kukly se dospělá blecha aktivně hledá hostitele, aby se živila jeho krví. Samice blechy jsou schopny klást až 50 vajíček denně, což vede ke snadnému rozšiřování populace blech. Dospělé blechy žijí převážně na hostiteli, zatímco larvy a kukly se vyskytují v prostředí, jako je například domácnost.

Celý životní cyklus blechy domácí může trvat několik týdnů až několik měsíců, v závislosti na podmínkách prostředí, teplotě a dostupnosti potravy. Proto je důležité věnovat se deratizaci a prevenci, aby se zabránilo infestaci blechami a jejich rozšíření v domácnosti.

12 + 15 =