Blechy

Provádíme likvidaci blech. Na našem území žije přes 60 druhů blech. V mnoha lokalitách si blechy vyvinuly rezistenci a není je vůbec jednoduché zlikvidovat. Je třeba použít osvědčené postupy a nejkvalitnější chemické přípravky. Blecha se velice rychle množí. Obvykle se k vám dostane ze psů či koček, dále začne napadat i člověka. Při větším zamoření nejste sami schopni blechy likvidovat. Přípravky dostupné veřejnosti jako např. Biokill mají velice malé dávky účinných látek a ztácíte drahocenný čas, během kterého se blechy množí. Přípravek Biolit némá žádné dlouhodobé účinky a reálně s ním blechy v zamořeném prostoru nemůžete vyhubit.

Neváhejte se na nás obrátit. Po konzultaci se domluvíme na vhodném postupu pro vaše potřeby.

Nonstop linka: 731 652 192

 

Vývoj blech

se děje proměnou dokonalou. Samička se po páření musí živit krví, protože jinak není schopna získat bílkoviny pro vytvoření vajíček. Krátce po páření klade bílá vajíčka o velikosti 0,6-0,7 milimetru. Klade je v několika po sobě jdoucích snůškách. Důvodem několika snůšek je jejich uložení na bezpečné místo, celkový počet nakladených vajíček může být až pět set. Doba vývoje vajíček je druhově a teplotně závislá a pohybuje se mezi pěti až šestnácti dny, pak se líhnou chlupaté, červovité, beznohé larvy se zřetelnou hlavou, krátkými tykadly a silnými kusadly a kousacím ústním ústrojím. Larvy se neživí krví, ale organickými zbytky (např. zaschlá krev, výkaly dospělců). Larvální vývoj prochází třemi stadii a trvá od šesti do dvanácti dní, tato doba je druhově a teplotně závislá. Poslední stadium si vytvoří kokon a zakuklí se v něm. Kukla blechy je nekousavá a během několika málo dní (zpravidla kolem deseti) se z ní vyklube dospělý jedinec. Doba stadia kukly je druhově závislá.