Deratizace Mladá Boleslav a okolí

Pokud se při hubení přemnožených hlodavců nepostupuje systematicky a s vhodnými přípravky, pak může být celá snaha naprosto neúčinná. Hlodavci, mezi které patří především krysy, potkani, hryzec, myš domácí či hraboš, jsou stále odolnější vůči běžně prodávaným prostředkům. Deratizace Mladá Boleslav má k dispozici speciální přípravky (antikoagulanty) s nejvyšší možnou koncentrací.

  • Pokud hlodavci napadli vaši potravinářskou, zemědělskou nebo hospodářskou provozovnu, pak vám po úspěšném zásahu vystavíme potřebné dokumenty.

Nabízíme také dezinfekci zasažených prostor

Jestliže si klient přeje, můžeme po deratizaci přistoupit k vydezinfikování napadených prostor. Kromě hubení hlodavců se zabýváme také likvidací lezoucího i létajícího hmyzu (dezinsekce). Jak deratizaci, tak i dezinsekci provádíme diskrétně a s maximálním ohledem na vaše soukromí. Náš vůz přijede neoznačený a nikdo se tedy nic nedozví. 

14 + 6 =