Automatická dezinfekce povrchů UV zářením

Zajistěte vaší ochranu!

LED dezinfekční produkt s chytrou ochrannou funkcí. Velikost je 300 mm. Lze jej instalovat různými způsoby. Automaticky se vypne, když jsou v místnosti lidé. Sterilizace probíhá rychle a neobsahuje rtuť ani ozón. Může lidem přinést svěží prostředí a je vhodný pro hotelové koupelny, toalety, veřejné převlékárny atd.

UV-C čistič vzduchu

Zpět do bezpečných dnů!

Jedná se o čistič vzduchu s technologií LED. Velikost je 300 mm. Existují různé způsoby instalace. Může být použit za přítomnosti lidí. Má vysokou rychlost sterilizace a neobsahuje rtuť a ozón. Může přinést lidem čerstvé prostředí, vhodné pro prostor 10-36 m³, vhodné pro toalety, sklady, zkušebny atd.