Svrab v Mateřské školce

Když je v mateřské škole zjištěn případ svrabu, je důležité přijmout odpovídající opatření, aby se minimalizovala šíření infekce mezi dětmi, personálem a dalšími kontaktujícími osobami. Zde je seznam opatření, která je třeba zvážit:

1. Informujte rodiče: Okamžitě informujte všechny rodiče o zjištěném případu svrabu v mateřské škole. Poskytněte jim veškeré relevantní informace, včetně příznaků, způsobů přenosu a doporučených opatření.

2. Konzultace s lékařem: Doporučte rodičům, aby co nejdříve navštívili lékaře s postiženým dítětem, aby byla stanovena diagnóza a zahájena vhodná léčba. Lékař může také poskytnout doporučení a rady pro další postup.

3. Identifikace dalších případů: Spolupracujte s lékařem a rodiči, aby byly identifikovány další případy svrabu mezi dětmi a zaměstnanci mateřské školy. Toto může zahrnovat provádění vyšetření a konzultací s lékařem.

4. Izolace a domácí léčba: Postižené dítě by mělo zůstat doma a podstoupit léčbu pod dohledem lékaře. Lékař obvykle předepíše antiparazitické léky, které jsou nezbytné k vyléčení svrabu. Dítě by mělo zůstat doma, dokud lékař nedoporučí návrat do mateřské školy.

5. Oznámení hygienické stanici: Informujte místní hygienickou stanici o případu svrabu a následujte jejich pokyny a doporučení pro prevenci šíření infekce.

6. Dekontaminace a čištění povrchů: Proveďte důkladné čištění a dezinfekci prostor mateřské školy pomocí služby společnosti DEZIMEX, která provede zákrok a dá instrukce k dalšímu postupu. Zaměřte se na často dotýkané plochy, hračky matrace a další předměty, které by mohly být kontaminovány. DEZIMEX vystaví potvrzení o provedeném zákroku.

7. Informovanost a preventivní opatření: Zvyšte povědomí o svrabu mezi rodiči, zaměstnanci a dětmi. Informujte je o způsobech přenosu, příznacích a preventivních opatření

Důležité je jednat rychle a zodpovědně, abyste minimalizovali šíření svrabu mezi dětmi a personálem mateřské školy. Pamatujte, že nejlepší způsob, jak předcházet šíření svrabu, je dodržovat hygienická opatření a léčit postižené osoby co nejdříve.

 

 

Obecnější info o svrabu ZDE

 

LETÁČEK KE STAŽENÍ

Pozor, dle našich aktuálních informací se infekce svrabu poměrně šíří v ČR. Dokonce máme informace, že někteří lékaři nechtějí psát neschopenku a posílají s tímto infekčním onemocněním pacienty do běžného života mezi ostatní. Trvejte na izolaci doma do vyléčení, kontaktem s ostatními jste hrozbou a můžete je nakazit. Oficiálně statistiky zmiňují čísla v ČR kolem 3000 což je veliký nárůst. Je tedy povinnost toto evidovat. Někteří lékaři toto onemocnění nemusí poznat. Reálná čísla budou mnohem vyšší.